علائم هشدار دردهای مهم و خطرناک

علائم هشدار دردهای مهم و خطرناک

علائم هشدار دردهای مهم و خطرناک 

علائم هشدار دردهای مهم و خطرناک را بشناسید، دکتر سید مسعود هاشمی با تاکید بر ضرورت آگاهی افراد نسبت به سردردهای مهم و خطرناک، عنوان کرد: هر سردردی، سردرد میگرنی نیست در حالیکه بیمار بدون داشتن آگاهی تنها به خوردن مسکن و دارو بسنده می کند و اگرچه با مصرف دارو طی روزهای اول درد کنترل می شود ولی پس از چند روز خود داروها باعث تشدید درد شده و یک وابستگی ایجاد می کند. این درحالیست که افراد با مراجعه به کلینیک های درد به راحتی درمان شده و به زندگی عادی برمی گردند.

وی با اشاره به اهمیت توجه به برخی از نشانه ها در “دردهای مهم”، خاطرنشان کرد: بیماران باید در مواجهه با برخی از نشانه‌های هشدارآمیز مانند درد همراه با تهوع، استفراغ، دوبینی و ضربان شدید حتما به پزشک مراجعه کنند. همچنین درد گردنی که با انتشار به یک دست و یا دو دست همراه بوده و در کنار آن احساس سری و بی‌حسی داریم و به نوعی پیش رونده است، از دیگر علائم هشدار جدی و بااهمیت است.

وی همچنین با بیان اینکه باید علل کمردردهای مزمن، سردرد و دردهای احشایی شناسایی و بررسی شود، عنوان کرد: اگرچه سردرد و کمردرد برای همه پیش میآید ولی در هر صورت اگر مدت زمان آن بیش از ۶ هفته طول بکشد، حتما باید جدی گرفته شده و به متخصص مراجعه شود.

منبع » گزارش ایسنا

درمان دیسک به روش اندوسکوپی فورامینال