رادیوکولوپاتی گردن ( تحت فشار قرار گرفتن عصب)

رادیوکولوپاتی گردن ( تحت فشار قرار گرفتن عصب)

رادیوکولوپاتی گردنی زمانی ایجاد می شود که یک عصب در گردن در زمان خروج از کانال نخاعی در اثر یک عامل فشاری دچار التهاب می شود.

عامل فشاری معمولا خار استخوانی ناشی از استئوآرتریت یا دیسک بیرون زده بین دو مهره گردنی است. اعصاب خارج شده از کانال نخاعی به سمت شانه و دست حرکت کرده و باعث ایجاد حس پوستی در این نواحی می شوند. همچنین به عضلات شانه و دست برای حرکت عصب دهی میکنند. زمانی که اعصاب تحت فشار قرار میگیرند، موجب می شوند عملکرد صحیح نداشته باشند. و قسمت هایی از شانه و دست دچار اختلال حسی و یا ضعف عضلات شوند. بنابراین در صورت بروز رادیوکولوپاتی گردن، بیمار علاوه بر درد ناحیه گردن یک سری علائم در اندام فوقانی نیز خواهد داشت.

تشخیص رادیوکولوپاتی گردن:

پزشک فوق تخصص درد با گرفتن شرح حال، معاینه فیزیکی و کمک از روش های پارا کلینیک مانند رادیوگرافی، MRI  ، نوار عصب-عضله علاوه بر تشخیص ریشه عصبی را که تحت فشار قرار گرفته است را شناسایی میکند.

درمان رادیوکولوپاتی گردن:

قدم اول:

دارودرمانی: شامل استفاده از داروهای ضد التهاب، شل کننده های عضلانی در کنار استفاده از گردنبند طبی، بالش طبی و تقویت عضلات گردن میباشد.

قدم دوم:

اپیدورال گردن: در این روش محل دقیق ریشه عصبی ملتهب شناسایی شده و داروی ضد التهاب در محل تزریق می شود، تا حداکثر اثربخشی را داشته باشد.

دیسکوژل و لیزر دیسک: روش هایی کم تهاجمی هستند که امروزه در بسیاری از موارد می توانند دیسک بیرون زده را بدون نیاز به جراحی باز درمان نمایند.

اندوسکوپی دیسک: یک روش جراحی کم تهاجمی و بدون نیاز به بیهوشی است که از طریق یک برش پوستی کوچک انجام می شود و عوارض عمل جراحی باز را ندارد